Skip to main content

Sevgi Duası-Sevgi Büyüsü Nasıl Yapılır-Sevgi Büyüsü Nedir-Sevgi Büyüsü Yapan Medyumlar

medyum

sevgi-duasi-nedir-sevgi-duasi-nasil-yapilir-sevgi-buyusu-nedir-sevgi-buyusu-nasil-yapilir-sevgi-buyusu-yapan-medyumlarSevgi Duası Nedir, Sevgi Duası Nasıl Yapılır, Sevgi Büyüsü Nedir, Sevgi Büyüsü Nasıl Yapılır, Sevgi Büyüsü Yapan Medyumlar, her insan sevilmek ister. Çünkü her insan sever. Bir şeyleri sevmeyen bir şeylere değer vermeyen insan yoktur. Görmüş duymuşsunuzdur, sosyopat olan ve durumu psikopatlığa kadar insanlarında temeldeki en büyük sıkıntıları sevgisizliktir. Ya baba sevgisinin olmaması yada anne şefkatinden mahrum kalmak gibi nedenlerdir. Çünkü her insanın değerli hissetmeye ihtiyacı vardır. Değerli hissetmeyen insan kendisini işe yaramaz boş birisi olarak görür ve dünyada yerini sorgulamaya ve gereksiz olarak görmeye başlar. Her şeyin temeli sevgidir bunu unutmayın. Sevgi dünyayı güzelleştirecek en etkili ve en güzel ilaçtır.

sevgi-duasi-nedir-sevgi-duasi-nasil-yapilir-sevgi-buyusu-nedir-sevgi-buyusu-nasil-yapilir-sevgi-buyusu-yapan-medyumlar (2)Gelelim sevgi duasına. Birisini çok sevdik çok değer verdik ama ne oldu karşılığında sevilmedik değer görmedik. Hal böyle olunca kendimizi kötü hissettik. En basitinden somurtkan bir surata sahip olduk ve çevremize negatif enerji yaydık. Bu bu şekilde sürüp gider ve kelebek etkisi misali bir kişinin mutsuzluğu bir çok kişiyi etkiler. Gördünüz mü sevginin ne derece etkili ve kuvvetli olduğunu. İşte her insanın ihtiyacı olan sevgi sorununa ve sevgi eksikliğine sevgi duası ile çare bulunabilir. Dünyada var olmuş ve var olacak her sıkıntı için şifa gibi dualar vardır. Sevgi duası da bunlardan bir tanesidir. Sevgi duası ile sevgisini özlemle beklediğiniz kişinin sevgisini kazanır ve mutlu olursunuz çünkü sevgi duası ettiğinizde sevdiğiniz kişinin kalbi size karşı açılır ve sizi içerisine alır. Size karşı karşı konulamaz bir sevgi dolar. Sevgi duası ile dilediğiniz kişinin sevgisini kazanabilirsiniz.

sevgi-duasi-nedir-sevgi-duasi-nasil-yapilir-sevgi-buyusu-nedir-sevgi-buyusu-nasil-yapilir-sevgi-buyusu-yapan-medyumlar (3)Sevgi duası nasıl yapılır diye merak ediyorsanız eğer, her dua gibi kuralları vardır. Sevgi duası yapıcı olduğu için muhabbete uygun bir zaman diliminde yapılmalıdır ve muhabbete uygun saat ve günler hesaplanarak o saat ve günlerde sevgi duası okunmalıdır. Sevgi duası ederken abdestli olmakta ve sevgi duasını okumadan önce tespih çekmekte fayda vardır. Sevgi duası etmeden önce tövbe istiğfar çekmekte çok etkilidir. Bu şekilde duanızın daha net ve daha emin bir şekilde yerine ulaştığını düşünebilirsiniz. Sevgi duası aslında kilitli kalpleri açan bir tılsımdır. Sizi sevmeyen kişinin sizi sevmesi için en kolay yoldur. Sevgi duası okuyarak daha mutlu olup çevrenize daha pozitif davranabilir ve ihtiyacınız olan sevgiyi sevdiğiniz kişiden karşılayabilirsiniz.

sevgi-duasi-nedir-sevgi-duasi-nasil-yapilir-sevgi-buyusu-nedir-sevgi-buyusu-nasil-yapilir-sevgi-buyusu-yapan-medyumlar (4)Birde sevgi büyüsü vardır. Duası olan her derdin büyüsü mutlaka vardır. Dua ve büyü arasındaki fark büyünün duaya göre daha kesin ve daha etkili olmasıdır. Bu nedenle büyüler çok daha erken tutar. Sevgi büyüsü yaptırdığınızda sizi sevmeyen kişinin sizi sevmesi amaçlanır zaten adından da yeterince bellidir. Fakat sevgi büyüsü aile kaynana eş dost sevgisi içinde yapılabilir. Sadece aşk ve karşı cins olarak düşünülmesi sevginin kendisine hakaret olur. Çünkü sevgi evrenseldir, her şeydir. Sevgi büyüsü yaptırarak sevdiğiniz kişinin sizi her şeyden çok sevip size her şeyden çok değer vermesini sağlarsınız. Sevgi duası ile sevgi büyüsü arasındaki farkta burada başlar, sevgi duası ederken birisinden rica edersiniz canı isterse yapar ama sevgi büyüsünde o birisine emredersiniz ve yapmaya mecbur olur.
Sevgi büyüsü nasıl yapılır diye merak ediyorsanız eğer, sevgi büyüsü yapılan büyünün cinsine türüne şekline göre değişiklik gösterir. Örnek verecek olursak papaz büyüsü gibi büyülerde kişilerin saçı tüyü tırnağı gibi dna içeren parçaları istenir bu parçalar kullanılarak büyü yapılır ve tamamlanır. Ama vefk celp diye adlandırdığımız muska tarzı büyü işlemlerinde ise kişilerin doğum bilgileri anne isimleri ve kendi isimleri kullanılır. Kişilerin fotoğrafları da aynı işlevi görür. Bu nedenle yaptırdığınız büyü tarzına göre bilgilere ve örneklere sahip olmanızda önemlidir. Sevgi bsevgi-duasi-nedir-sevgi-duasi-nasil-yapilir-sevgi-buyusu-nedir-sevgi-buyusu-nasil-yapilir-sevgi-buyusu-yapan-medyumlar (5)üyüsü etkili kuvvetli ve hızlı tutan bir büyüdür. Sevgi büyüsü ömürlüktür yani bozulmaz ve zarar görmez. Sevgi büyüsü yaptırmak istediğinizde sizin değilde bir uzman medyumun yapması gerektiğini bilmelisiniz. Çünkü sevgi büyüsü her büyü gibi zor bir büyüdür.

Sevgi büyüsü yaptırmaya karar verdiniz diyelim şimdiki sıkıntınızda aşk büyüsünü kime yaptıracağınızdır. Alanında uzman bir medyum hoca bulmanız ve aşk büyüsü konusunda kendisinden yardım almanız gerekir. Çünkü her büyü gibi sevgi büyüsünü de kendi başınıza yapamazsınız, bilen bir kişiye yaptırmalısınız. Sevgi Duası Nedir, Sevgi Duası Nasıl Yapılır, Sevgi Büyüsü Nedir, Sevgi Büyüsü Nasıl Yapılır, Sevgi Büyüsü Yapan Medyumlar konusu hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz.

Karı Koca Arası Sevgiyi Arttırma Büyüsü

Karı Koca Arası Sevgiyi Arttırma Büyüsü, karı ve kocanın sevgisizlikten kaynaklı sorunları yüzünden evlilik hayatları bitmek üzere ise ve bu nedenle de karı ve koca boşanıp birbirlerinden uzak kalmak niyetinde iseler onları sevgi büyüsü ile tekrar bir araya toplayabilirsiniz. Sevgi büyüsü ömürlüktür ve asla zarar görmez.Karı Koca Arası Sevgiyi Arttırma Büyüsü konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için çekinmeden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz aşağıda verdiğimiz duayı okuyabilirsiniz. Görüntüdeki vefki vefk yazım kurallarına uyarak yazın ve aşağıda gelen duayı vefk üzerine 40 gün boyunca günde 1 defa okuyunuz. Dua budur:Ve ley yetemennevhü ebedem bima kaddemet eydıhim* vallahü alımüm biz zalimın.Ve le tecidennehüm ahrasan nasi ala hayah* ve minellezıne eşraku yeveddü ehadühüm lev yüammeru elfe seneh* ve ma hüve bi müzahzihıhı minel azabi ey yüammer* vallahü besıyrum bima ya’melun.Kul men kane adüvvel licibrıle fe innehu nezzelehu ala kalbike bi iznillahi müsaddikal lima beyne yedeyhi ve hüdev ve büşra lil mü’minın.Men kane adüvvel lillahi ve melaiketihı ve rusülihı ve cibrıle ve mıkale fe innellahe adüvvül lil kafirın.Ve le kad enzelna ileyke ayatim beyyinat* ve ma yekfüru biha illel fasikun.E ve küllema ahedu ahden nebezehu ferıkum minhüm* bel ekseruhüm la yü’minun.Ve lemma caehüm rasulüm min ındillahi müsaddikul lima mealhüm nebeze ferıkum minellezıne utül kitab* kitabellahi verae zuhurihim ke ennehüm la ya’lemun.Vettebeu ma tetlüş şeyatıynü ala mülki süleyman* ve ma kefera süleymanü ve lakinneş şeyatıyne keferu yüallimunen nasas sıhra ve ma ünzile alel melekeyni bi babile harute ve marut* ve ma yüallimani min ehadin hatta yekula innema nahnü fitnetün fe la tekfür* fe yeteallemune minhüma ma yüferrikune bihı beynel mer’i ve zevcih* ve ma hüm bi darrıne bihı min ehadin illa bi iznillah* ve yeteallemune ma yedurruhüm ve la yenfeuhüm* ve le kad alimu le menişterahü ma lehu fil ahırati min halakıv ve le bi’se ma şerav bihı enfüsehüm* lev kanu la’lemun.Ve lev ennehüm amenu vettekav le mesubetüm min ındillahi hayr* lev kanu ya’lemun.Ya eyyühellezıne amenu la tekulu raına ve kulünzurna vesmeu* ve lil kafirıne azabün elım.Ma yeveddüllezıne keferu min ehlil kitabi ve lel müşrikıne ey yünezzele aleyküm min hayrim mir rabbiküm* vallahü yehtessu bi rahmetihı mey yeşa’* vallahü zül fadlil azıym.Ma nensah min ayetin ev nünsiha ne’ti bi hayrim minha ev misliha* e lem ta’lem ennellahe ala külli şey’in kadır.E lem ta’lem ennellahe lehu mülküs semavati vel ard* ve ma leküm min dunillahi miv veliyyiv ve la nasıyr.Em türıdune en tes’elu rasuleküm kema süile musa min kabl* ve mey yetebeddelil küfra bil ımani fe kad dalle sevaes sbil.Vedde kesırum min ehlil kitabi lev yerudduneküm mim ba’di ımaniküm küffara* hasedem min ındi enfüsihim mim ba’di ma tebeyyene lehümül hakk* fa’fu vasfehu hatta ye’tiyellahü bi emrih* innellahe ala külli şey’in kadır.Ve ekıymus salate ve atüz zekah* ve ma tükaddimu li enfüsiküm min hayrin teciduhü ındellah* innellahe bi ma ta’melune besıyr.Ve kalu ley yedhulel cennete illa men kane huden ev nesar* tilke emaniyyühüm* kul hatu bürhaneküm in küntüm sadikıyn.Bela men esleme vechehu lillahi ve hüve muhsinün fe lehu ecruhu ınde rabbihı ve la havvfün aleyhim ve la hüm yahzenun.Ve kaletil yehudü leysetin nesar ala şey’iv ve kaletin nesara leysetil yehudü ala şey’iv ve hüm yetlunel kitab* kezalike kalellezıne la ya’lemune misle kavlihim* fallahü yahkümü beynehüm yevmel kıyameti fıma kanu fıhi yahtelifun.Ve men azlemü mimmem menea mesacidellahi ey yüzkera fıhesmühu ve sea fı harabiha* ülaike ma kane lehüm ey yedhuluha illa haifın* lehüm fid dünya hızyüv ve lehüm fil ahırati azabün azıym.Ve lillahil meşriku vel mağribü fe eynema tüvellu fe semme vechüllah* innallahe vasiun alım.Ve kalüttehazellahü veleden sübhaneh* bel lehu ma fis semavati vel ard* küllül lehu kanitün.Bedıus semavati vel ard* ve iza kada emran fe innema yekulü lehu kün fe yekun.Ve kalellezıne la ya’lemune lev la yükellimünellahü ev te’tına ayeh* kezalike kalellezıne min kablihim misle kavlihim* teşabehet kulubühüm* kad beyyennel ayati li kavmiy yukınun.İnna erselnake bil hakkı beşırav ve nezirav ve la tüs’elü an ashabil cehıym.Ve len terda ankel yehudü ve len nesara hatta tettebia milletehüm* kul inne hüdellahi hüvel hüda* ve leinitteba’te ehvaehüm ba’dellezı caeke minel ılmi ma leke minallahi miv veliyyiv ve la nasıyr.Ellezıne ateynahümül kitabe yetlunehu hakka tilavetih* ülaike yü’minune bih* ve mey yekfür bihı fe ülaike hümül hasirun.Ya benı israılezküru nı’metiyelletı en’amtü aleyküm ve ennı faddaltüküm alel alemın.Vetteku yevmel la teczı nefsün an nefsin şey’ev ve la yukbelü minha adlüv ve la tenfeuha şefatüv ve la hüm yünsarun.Ve izibtela ibrahıme rabbühu bi kelimatin fe etemmehünn* kale innı caılüke lin nasi imama* kale ve min zürriyyetı* kale la yenalü ahdiz zalimın.Ve iz cealnel beyte mesabetel lin nasi ve emna* vettehızu mim mekami ibrahıme müsalla* ve ahidna ila ibrahıme ve ismaıyle en tahhira veytiye lit taifıne vel akifıne ver rukkeıs sücud.